Logo Powiatu Trzebnickiego

Wybór nowych władz Powiatu Trzebnickiego

Wybór nowych władz Powiatu Trzebnickiego w dniu 6 maja 2024 roku zakończył intensywną kampanię wyborczą, która charakteryzowała się dużym zaangażowaniem społeczności lokalnej. W wyniku głosowania w wyborach samorządowych w dniu 7 kwietnia, mieszkańcy Powiatu Trzebnickiego wybrali 21 radnych.  
Skład Rady Powiatu Trzebnickiego VII kadencji:
Adach Robert, Błażewski Sławomir, Brząkała Agnieszka, Buczak Daniel, Cymerman Henryk, Gubernat Adam, Jarczewska Katarzyna, Jurzysta - Ziętek Marzanna, Lewandowska Bogumiła, Matusiak Małgorzata, Misiura - Hermann Sławomira, Morawiecka Anna, Oleś Paweł,  Ozimina Hubert, Rubaszewski Bogusław, Szydłowski Janusz, Terebun Grzegorz, Trela Jerzy, Zagórski Rafał, Zarentowicz Sławomir, Zdziarski Jan.

Spośród radnych wybrano starostę, wicestarostę, prezydium rady oraz członków zarządu.

Starosta i Wicestarosta:

Matusiak Małgorzata - Starosta Powiatu Trzebnickiego
Szydłowski Janusz - Wicestarosta Powiatu Trzebnickiego

Zarząd Powiatu Trzebnickiego:

Matusiak Małgorzata - Przewodnicząca Zarządu Powiatu Trzebnickiego
Szydłowski Janusz - Wiceprzewodniczący Zarządu Powiatu Trzebnickiego
Misiura-Hermann Sławomira - Członek Zarządu
Brząkała Agnieszka - Członek Zarządu
Buczak Daniel - Członek Zarządu

Prezydium Rady:

Morawiecka Anna - Przewodnicząca Rady Powiatu Trzebnickiego
Lewandowska Bogumiła - Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Trzebnickiego
Trela Jerzy - Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Trzebnickiego

Kilka informacji o wyborach.
Wybory samorządowe są fundamentem demokracji lokalnej, stanowiąc kluczowy element w kształtowaniu społeczeństwa obywatelskiego. Ich zakończenie oznacza nie tylko wybór nowych władz lokalnych, ale także symboliczny moment, w którym społeczność lokalna aktywnie uczestniczy w procesie decyzyjnym dotyczącym swojej przyszłości. Odgrywają niezwykle istotną rolę w życiu społecznym, gospodarczym i kulturowym regionów. Decyzje podejmowane przez nowo wybrane władze samorządowe mają bezpośredni wpływ na codzienne życie mieszkańców, dotycząc kwestii takich jak infrastruktura, edukacja, opieka zdrowotna, czy też rozwój gospodarczy. Dlatego też udział w tych wyborach ma znaczenie nie tylko symboliczne, ale również praktyczne dla każdego obywatela. Ponadto, wybory samorządowe są także wyrazem lokalnej tożsamości i autonomii, umożliwiając mieszkańcom aktywne uczestnictwo w kształtowaniu polityki swojej społeczności. Poprzez oddanie głosu w tych wyborach, obywatele wyrażają swoje preferencje oraz wspólnie decydują o priorytetach i kierunkach rozwoju swojego regionu.

Warto podkreślić, że udział w wyborach samorządowych to nie tylko prawo, lecz także obywatelski obowiązek, którego realizacja przyczynia się do budowania zdrowej i aktywnej społeczności lokalnej. Dlatego też, choć zakończenie tych wyborów oznacza koniec jednego etapu, to jednocześnie otwiera nowe możliwości i wyzwania dla lokalnej społeczności, której głos został właśnie usłyszany i uwzględniony w procesie demokratycznym. Warto zauważyć, że zakończona kadencja samorządowa, trwająca ponad 5 lat, była najdłuższą w historii III RP. To efekt zmian w prawie, które wydłużyły kadencję samorządów z 4 do 5 lat, oraz specjalnej ustawy przygotowanej przez posłów PiS, która przesunęła zakończenie kadencji samorządów na 30 kwietnia 2024 r., unikając tym samym kumulacji wyborów parlamentarnych i samorządowych jesienią 2023 r.

 

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności