Wtorek, 25 czerwca 2024
Imieniny: Dorota, Łucja, Wilhelm
słonecznie
14°C
Powróć do: Wydziały Starostwa

Wydział Inwestycji i Pozyskiwania Funduszy

Kontakt: 71 387 95 07
E-mail:
e.bandrowicz@powiat.trzebnica.pl
Naczelnik:
Emilia Bandrowicz
Ulica:
Ks. Wawrzyńca Bochenka 6
Nr. Pokoju:
13

Zadania Wydziału Inwestycyjny i Pozyskiwania Funduszy

Starostwa Powiatowego w Trzebnicy
 

1. Wydział Inwestycyjny i Pozyskiwania Funduszy wyznaczony jest do realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych, przygotowania i prowadzenia procedur przetargowych na roboty budowlane i dostawy oraz do podejmowania działań w celu pozyskiwania funduszy na realizację zadań Powiatu.
2. Do zadań Wydziału należy w szczególności:
      1)     inspirowanie, organizowanie i nadzorowanie przedsięwzięć na rzecz rozwoju infrastruktury powiatowej,
      2)     gromadzeniem informacji na temat potrzeb inwestycyjnych i remontowych jednostek  organizacyjnych  powiatu i przedstawianie ich Zarządowi Powiatu,
      3)     zapewnienie prawidłowego stanu technicznego obiektów użyteczności publicznej stanowiących mie­nie Powiatu,
      4)     koordynacja spraw związanych z realizacją zadań w zakresie wieloletnich inwestycji powiatu,
      5)     planowanie i prowadzenie inwestycji i remontów oraz koordynacja prac przygotowujących inwestycje i remonty w powiecie (przygotowywanie projektów, kosztorysów, robót dodatkowych),
      6)    przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań o udzielanie zamówień publicznych przy realizacji zadań inwesty­cyjnych powiatu oraz nadzór nad ich realizacją,
      7)    realizacja i nadzór nad stosowaniem postanowień ustawy Prawo zamówień publicznych i udzielanie zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 14.000 euro,
      8)   instruktarz i nadzór nad prawidłowym stosowaniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych i udzielaniem zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 14.000 euro,
      9)    prowadzenie rejestrów zamówień publicznych, rejestru odwołań i protestów,
      10)  nadzór nad powiatowymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie prowadzonych przez te jednostki remontów i inwe­stycji,
      11)  koordynowanie wykonawstwa inwestycji i kapitalnych remontów i zapewnienie prawidłowego przebiegu realizacji zadań w tym zakresie,
      12)  nadzór i kontrola nad inwestorami zastępczymi przy wykonywaniu inwe­stycji Starostwa oraz Powiatu,
      13)  koordynowanie wykonawstwa remontów i inwestycji w budynkach Starostwa,
      14)  opracowywanie planów zadań inwestycyjnych,
      15)  opracowywanie, wspólnie z innymi wydziałami, Strategii Rozwoju Powiatu,
      16)  prowadzenie nadzoru nad działalnością Zarządu Dróg w Trzebnicy w zakresie inwestycji drogowych,
      17)  wykonywanie zadań z zakresu obronności i obrony cywilnej,
      18)  rozpatrywanie projektów organizacji ruchu oraz wniosków dotyczących zmian organizacji ruchu,
      19)  opracowywanie lub zlecanie opracowania projektów organizacji ruchu,
     20)  przedstawienie do zatwierdzania organizacji ruchu na podstawie złożonych projektów,
      21)  przekazywanie zatwierdzonych projektów organizacji ruchu do realizacji,
      22)  prowadzenie ewidencji projektów organizacji ruchu i ich przechowywanie,
      23)  współpraca z innymi organami zarządzającymi ruchem, zarządami dróg i kolei, Policją i innymi jednostkami – w zakresie zarządzania ruchem,
      24)  przeprowadzanie kontroli wykonywania zadań technicznych wynikających z realizacji projektu organizacji ruchu – co najmniej raz na 6 miesięcy,
      25)  dokonywanie analiz istniejącej organizacji ruchu w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego i jego efektywności,
      26)  wykonywanie innych zadań przypisanych organowi zarządzania ruchem, wynikających z przepisów szczególnych.   
      27)  prowadzenie i załatwianie innych spraw, wynikających z przepisów szczególnych i wewnętrznych uregulowań a związanych z wyznaczonym dla Wydziału zakresem zadań.
3. Do zadań Referatu ds. pozyskiwania funduszy i promocji należy w szczególności:
      1)    koordynacja współpracy pomiędzy wydziałami Starostwa oraz powiatowymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie wspólnego, rzetelnego i efektywnego wykorzystania funduszy strukturalnych i środków finansowych pozyskanych z innych, zewnętrznych źródeł                finansowania,
      2)    koordynacja projektów dofinansowywanych ze środków zewnętrznych, w szczególności ze środków Unii Europejskiej, realizowanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Trzebnickiego,
      3)    organizowanie akcji informacyjnych i promocyjnych dla podmiotów z terenu Powiatu Trzebnickiego, o możliwościach pozyskania środków finansowych,
      4)    współorganizowanie szkoleń i konferencji z zakresu tematyki związanej z Unią Europejską i pozyskiwaniem funduszy zewnętrznych,
      5)    wykonywanie funkcji doradczych w przygotowywaniu wniosków o dofinansowanie z funduszy strukturalnych i innych dostępnych źródeł zewnętrznych, dla podmiotów z terenu Powiatu Trzebnickiego,
      6)    monitorowaniem możliwości pozyskania i wykorzystania środków z funduszy zewnętrznych, w tym unijnych oraz z funduszy krajowych wraz z przygotowaniem wniosków aplikacyjnych.
      7)    współpraca w organizacji imprez i charakterze kulturalnym promującym Powiat Trzebnickich, również poprzez pomoc w uzyskaniu ich finansowania ze źródeł zewnętrznych.

DO GÓRY
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

 

Zapoznaj się z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Twoja przeglądarka blokuje powiadomienia. Kliknij Bezpieczna (Secure) i kliknij Zezwalaj
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.