Wtorek, 16 kwietnia 2024
Imieniny: Julia, Erwina, Benedykt
pochmurno
8°C

W przypadku nieobecności Rzecznika w biurze

Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Trzebnicy informuje, że w przypadku nieobecności Rzecznika w Biurze, bezpłatne porady dla konsumentów są udzielane:

1. INFOLINIA KONSUMENCKA tel.: 801-440-220; 22-290-89-16;
https://prawakonsumenta.uokik.gov.pl/pomoc/


 

2. "STOWARZYSZENIE DLA POWIATU"

55-300 Środa Śląska, ul. Wrocławska 2;

 

tel.  (71) 317 56 46 wew. 244
tel. bezp. (71) 396 89 34
fax (71) 317 56 49
sdp@powiat-sredzki.pl

 

3. Federacja Konsumentów – www.federacja-konsumentow.org.pl
porady meilowe: porady@dlakonsumetow.org.pl


 

Federacja Konsumentów we Wrocławiu
wrocław@federacja-konsumentow.org.pl
ul. Piłsudskiego 95; 50-014 Wrocław
tel: 71-344-19-97

4. Stowarzyszenie Konsumentów Polskich www.skp.pl
Numer infolinii: 800-007-707 godz. 8.00 - 17.00

5. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej we Wrocławiu www.wiih.ibip.wroc.pl
ul. Ofiar oświęcimskich 15A ; 50-069 Wrocław
tel: 71-344-20-38; 71-344-20-39

6. Centrum Informacji Konsumenckiej www.uke.gov.pl
porady dot. usług telekomunikacyjnych  i internetowych
ul. Traugutta 1/7;   50-449 Wrocław
tel: 71-348-86-55
oraz
ul. Kasprzaka 18/20;    01-211 Warszawa
tel: 22-534-91-74   i   801-900-853

7. Ośrodek Doradztwa Finansowego i Konsumenckiego www.skef.pl
porady dot. zadłużenia.
odfik-wroclaw@skef.pl
ul. Powstańców Śl. 1/104  ;   53-332 Wrocław
tel: 71-341-05-56

8. Rzecznik Finansowy: https://rf.gov.pl/
Al. Jerozolimskie 87 02-001 Warszawa
tel. 22 333 73 26, 22 333 73 27


9. Europejskie Centrum Konsumenckie www.konsument.gov.pl
porady nt. praw konsumenckich w UE –spory transgraniczne.
ul. Powstańców Warszawy 1  ;  00-950 Warszawa
tel: 22-55-60-118

10. Punkt informacyjny dla odbiorców Paliw i Energii
dks@ure.gov.pl
Urząd Regulacji Energetyki ul. Chłodna  64; 00-872 Warszawa, z dopiskiem Punkt Informacyjny dla Odbiorców Paliw i Energii,
fax: 22-378-11-54
oraz Wrocław  tel: 71-780-38-20


Informacje, porady na temat praw konsumenckich znajdują się także na stronach www.uokik.gov.pl w zakładce: Konsumenci oraz www.prawakomsumenta.uokik.gov.pl


W przypadkach wyjątkowych, bardzo pilnych, dot. pism procesowych kontaktować się z Sekretarzem Powiatu.


 

Ważne informacje dotyczące ochrony danych osobowych konsumentów:

Obowiązek informacyjny (RODO):

1. Administratorem danych osobowych konsumentów jest Starosta Trzebnicki z siedzibą w Trzebnicy (55-100) przy ul. Ks. Dz. W. Bochenka 6;

2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych Starostwa Powiatowego w Trzebnicy dostępny jest pod adresem kancelaria@swiderski.es

3. Celem zbierania danych osobowych jest ochrona praw konsumentów wynikająca z ustawy z 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

4. Odbiorcą danych osobowych jest firma Madkom SA z siedzibą w Gdyni, podmioty świadczące obsługę prawną urzędu oraz przedsiębiorcy, a w szczególności: firmy prowadzące działalność gospodarczą, banki, towarzystwa ubezpieczeniowe bądź inne podmioty wskazane w niniejszym wniosku;

5. Podanie danych osobowych przez konsumenta jest wymogiem ustawowym, niezbędnym dla podjęcia czynności przez Powiatowego Rzecznika Konsumentów, który wykonuje swoje zadania na podstawie przepisów wskazanych w ust 1. Ich niepodanie skutkuje pozostawieniem sprawy bez rozpoznania.

6. Wobec pozyskanych danych osobowych nie są podejmowane żadne zautomatyzowane decyzje, w tym nie jest stosowane profilowanie.

7. Dane osobowe konsumentów będą przechowywane przez Starostwo Powiatowe w Trzebnicy przez okres wskazany w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;

8. Konsument ma prawo dostępu do swoich danych osobowych (na podstawie art. 15 RODO);

9. Konsument ma prawo do sprostowania swoich danych osobowych  (na podstawie art. 16 RODO);

10. Na podstawie art. 18 RODO Konsument ma prawo do żądania od administratora ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych (z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO);

11. Na podstawie art. 21 RODO Konsument ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jednak wyłącznie w sytuacji, gdy podstawą prawną przetwarzania danych osobowych byłby art. 6 ust. 1 lit. a, e lub f. RODO.

12. Konsument ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2), gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO;

13. Konsument nie ma prawa do żądania usunięcia danych osobowych, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do wywiązania się z obowiązku prawnego – (ograniczenie tego prawa wynika z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO);

14. Konsument nie ma prawa do przenoszenia danych osobowych, (ograniczenie tego prawa wynika z art. 20 ust 1, lit a) i b) – podstawą przetwarzania nie jest udzielona zgoda ani nie odbywa się ono w sposób zautomatyzowany);

15. Konsumentom nie przysługuje prawo do sprzeciwu, w oparciu o treść art. 21 RODO, gdy podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO - wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (patrz również pkt. 10).

DO GÓRY
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

 

Zapoznaj się z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Twoja przeglądarka blokuje powiadomienia. Kliknij Bezpieczna (Secure) i kliknij Zezwalaj
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.